แก้ไข โปรแกรม NHSO UCAuthentication 4.0 ใช้งานไม่ได้ Error! “MSCOMCTL.OCX”

โปรแกรม NHSO UCAuthentication 4.0 สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card)

  • โหลดไฟล์ MSCOMCTL.OCX จากลิงค์ LinkDownload
  • เสร็จนำไฟล์ MSCOMCTL.OCX ไปวางใน C:\Windows\SysWOW64
  • Run Command Prompt CMD Run as administator
  • พิมพ์คำสั่ง : cd C:\Windows\SysWOW64 –> Enter
  • พิมพ์คำสั่ง : regsvr32 MSCOMCTL.OCX –> Enter

You may also like...