ประวัติโรงพยาบาล

bg13

โรงพยาบาลวานรนิวาส เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 9  บ้านโพธิ์เงิน    ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  มีพื้นที่ทั้งหมด  42 ไร่  2  งาน

พ.ศ. 2507  ทำการก่อสร้างสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง

พ.ศ. 2508  เปิดทำการครั้งแรก  โดยตั้งเป็นศูนย์กลางการแพทย์และอนามัย

พ.ศ. 2517  ยกฐานะเป็นอนามัยชั้นหนึ่ง

พ.ศ. 2520  ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลระดับ   10  เตียง

พ.ศ. 2527  ได้ขยายสถานที่ให้บริการ โดยย้ายไปตั้งสถานที่ใหม่ (ปัจจุบัน)ซึ่งห่างจากสถานที่เก่า ประมาณ 1.5  กิโลเมตร

โดยสร้างเป็นระดับ  10  เตียง เช่นเดิมพร้อมกับมีการสมทบทุนผู้ร่วมบริจาคสร้างตึกสงฆ์อาพาธ  1  หลัง

พ.ศ. 2528 เปิดให้บริการแบบเป็นทางการและโรงพยาบาลเก่ายกให้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุข

อำเภอวานรนิวาสและศูนย์มาลาเรีย

พ.ศ. 2536  ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ระดับ  30  เตียง

พ.ศ. 2538  ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล  ระดับ  60  เตียง

error: Content is protected !!