แก้ไข โปรแกรม NHSO UCAuthentication 4.0 ใช้งานไม่ได้ Error! “MSCOMCTL.OCX”

error: Content is protected !!