ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลวานรนิวาส

 

bidding0360

Stock เลือด โรงพยาบาลวานรนิวาส ประจำวันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น.
Group จำนวน Minimum Stock จ่ายได้
A 7 5 2
B 15 5 10
O 15 5 10
AB 12 2 10
หมายเหตุ Minimum Stock สำหรับผู้ป่วยวิกฤตเท่านั้น

error: Content is protected !!