ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลวานรนิวาส

การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างทั่วไป ของโรงพยาบาลวานรนิวาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการเดินรณรงค์ส่งเสริมป้องกันปราบปรามทุจริตในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

https://youtube.com/watch?v=z0PavJZaq3Y

ปฏิทินการประชุมโรงพยาบาลวานรนิวาส

error: Content is protected !!